Agenda

Afbeelding invoegen
 
 
  
 
 
 Kopy voor Kruiwagen 186 inleveren voor: 1 september a.s.
 Kopy voor Kruiwagen 187 inleveren voor: 1 december a.s.
 
  Kopy via e-mail, met de artikelen als bijlagen, mailen naar: redactiekruiwagen@hotmail.nl

 De VAT nieuwsbrieven verschijnen meestal een week na de vat bestuursvergadering. 
  Kopy voor de vat nieuwsbrieven aanleveren voor de desbetreffende vergaderdata. 
 Vergaderdata vat bestuur:  21 juni, 13 september en 22 november.
  Kopy mailen naar: secretarisvat@gmail.com of t.g.weening@hetnet.nl