Agenda

Afbeelding invoegen
 
 Donderdag 16 november ledenavond. Zaal De Velder, Munnikenhof 17 in Ede. Aanvang: 20.00 uur
  
 
 
 
 Kopy voor Kruiwagen 187 inleveren voor: 1 december a.s.
 
  Kopy via e-mail, met de artikelen als bijlagen, mailen naar: redactiekruiwagen@hotmail.nl

 De VAT nieuwsbrieven verschijnen meestal een week na de vat bestuursvergadering. 
  Kopy voor de vat nieuwsbrieven aanleveren voor de desbetreffende vergaderdata. 
 Vergaderdata vat bestuur:  9 oktober en 22 november.
  Kopy mailen naar: secretarisvat@gmail.com of t.g.weening@hetnet.nl