Historie

De vereniging van Amateurtuinders Ede werd opgericht als vereniging voor Amateurtuinders Veldhuizen op 19 maart 1979.
Het initiatief werd destijds genomen door de heer A.O. Sierksma. Bij het passeren van de eerste statuten op 23 november van dat jaar werd de naam veranderd in Vereniging voor Amateurtuinders Ede. Het eerste Huishoudelijk Reglement dateert van 25 maart 1980
 
Na de uitbreiding van het aantal complexen tussen 1980 en 1984 ontstond de behoefte aan een meer gedecentraliseerde verenigingsstructuur met een grotere zelfstandigheid van de complexen.
Met dit doel voor ogen zijn in 1989 nieuwe Statuten en Huishoudelijk Reglement aangenomen. De naam werd veranderd in Vereniging van Amateurtuinders Ede.
 
 
 

    
 
     Afbeelding invoegen
      A.O. Sierksma

 
De vereniging VAT-Ede bevordert het amateurtuinieren door volkstuincomplexen te realiseren en te beheren. VAT-Ede beheert 7 tuincomplexen in de gemeente Ede (circa 9 hectare), waar 400 tuinders hun hobby beoefenen. Verder organiseert de vereniging cursussen, excursies, tentoonstellingen en regelt zij de inkoop van o.a. mest en compost voor haar leden.
VAT-Ede is lid van het AVVN, de landelijke organisatie voor hobbytuinders.
 
Vanaf de oprichting zijn de volgende tuincomplexen geopend.
 
  •  3 mei 1980 Dr. Hartogsweg
  •  8 mei 1980 Blokkenweg
  •  8 mei 1982 West-Breukelderweg. Op 25 mei 1991 is het verplaatst in westelijke richting langs de West-Breukelderweg en geopend als "Breukerkamp".      Na 11 jaar is vanwege geplande woningbouw het tuincomplex voor de tweede keer verplaatst. Op 8 juni 2002 werd de (nieuwe) Breukerkamp aan de        Doornboshoeve geopend.
  •  15 mei 1982 Inschoterweg. Nu tuinenpark De Koekelt.
  •  21 mei 1982 Kreelseweg.
  •  5 mei 1984 Bovenbuurtweg. In maart 1985 verplaatst naar een perceel tussen Bovenbuurtweg en Bennekomseweg met de naam "De Bovenhoek".
  •  21 mei 1984 't Landje.