De bijenstal op tuinenpark De Koekelt.

 
Immenfreude, Imkerfreude.

Deze namen schieten mij te binnen als ik terugdenk aan een prachtige kleinbloemige roos die bloeide in een prachtige tuin. Deze roos mocht zich verheugen op veel bezoek (insectenbezoek dus).

Na een aarzelend beginjaar is het er dan toch van gekomen. De bijenstal staat er, mede door subsidie van het "Veldhuizenproject" en het vele vrijwilligerswerk. De eerste bijenvolken staan er al en de bijen staan te popelen om hun bestuivingswerk op nagenoeg heel Veldhuizen te beginnen. Dat betekent dus ook dat er tijdens de volgende winter veel besjes aan de vele struiken zullen zitten. Veel vogels fourageren hierop. Dat de bijen ook nog wat honing halen is voor de imker en de consument mooi meegenomen.
De bijenstal- en tuin is omringd door een thujaheg die als functie heeft om de bijen te dwingen omhoog te vliegen en zodoende te voorkomen dat ze tegen de tuinburen aan vliegen. Met een zg. Pareltje van de stichting Landschapsbeheer Gelderland hebben we de aanplant van diverse insectenvoedselgevende gewassen kunnen realiseren. Op zich zal het bijengebeuren wel een wat vreemd iets blijven op de Koekelt. Weliswaar verbouwen de imkers geen tuinbouwgewassen, maar samen met de bijen leveren ze wel het noodzakelijke bestuivingswerk. Ook voor u!

Dicht bij de chalets bevinden zich ook al solitaire bijen in een zogenaamd bijenhotel. Deze naam doet vermoeden dat de insecten daarin maar voor korte tijd verblijven, maar ze logeren hier bijna een heel jaar. Daar over later meer. Veel dank is verschuldigd aan de schenkers en de bouwers van dit mooie gebeuren, wat bijdraagt aan een grotere biodiversiteit. Een woord van dank aan de Edese Bijenhouders Vereniging is hier ook op zijn plaats. Deze club nam nl. het initiatief om een bestaand stalletje opnieuw op te richten, uiteraard ook op een andere plek en uitgevoerd in een wat groter formaat. Namens onze imkers spreek ik de wens uit dat de samenwerking van tuinders en imkers optimaal mag blijven. Tuinenpark De Koekelt is de naam van het volkstuinencomplex.
De bijenstal en tuin verdient wat mij betreft een eigen passende naam. Wellicht kunnen we door samen met een kleurwedstrijd, te houden in de wijk Veldhuizen, ook komen tot het bedenken van een mooie naam. Terugkomend op de kop van dit schrijven hoop ik dat de imkers en hun bijen zich mogen verheugen op veel belangstelling.
Imkersgroeten van Jaap Doornweerd.

 

 
 
Klik op de bij voor het bekijken van een mooie film over bijen.