Agenda

 

  Zaterdag 18 augustus workshop "Kook eens anders". Plaats: Tuinenpark De Koekelt.

 

 

 

  Kopy voor Kruiwagen 190 inleveren voor: 1 september a.s.
 
  Kopy via e-mail, met de artikelen als bijlagen, mailen naar: redactiekruiwagen@hotmail.nl

 De VAT nieuwsbrieven verschijnen meestal een week na de vat bestuursvergadering. 
  Kopy voor de vat nieuwsbrieven aanleveren voor de desbetreffende vergaderdata. 
 Vergaderdata vat bestuur 2018:
  Kopy mailen naar: secretarisvat@gmail.com