Startpagina

Welkom op de website van de
Vereniging van Amateurtuinders Ede.

Secretariaat VAT-Ede, mevr. H. Vermeulen
p.a. Leendert Tulplaan 15
6713 AV Ede
VAT-Ede voorzitter
Tel.: 0318-617326

N I E U W

Nieuwsbrief AVVN januari 2023

Nieuwe Statuten en Huishoudelijk Reglement VAT-Ede.

Het afgelopen jaar is een werkgroep binnen onze vereniging zeer intensief bezig geweest met de herziening van onze Statuten en ons Huishoudelijk Reglement. E.e.a. is vastgesteld tijdens onze Algemene Vergadering van 23 november jl. Het is notarieel vastgesteld op 13 december 2022 en vanaf die dag in werking getreden. U kunt deze stukken lezen op onze website onder Downloads of door te klikken op Statuten en/of Huishoudelijk Reglement en ze eventueel voor uzelf uitprinten. Op deze pagina is ook het Privacyverklaring VAT-Ede te vinden.

Binnenkort volgt nog het vernieuwde Tuinreglement. Dit staat geagendeerd op de komende Complexvergaderingen. Hier is uw inbreng nog mogelijk op het concept-Tuinreglement.

Nieuwsbrief Hoofdbestuur 1-2023

De jaaragenda 2023 weer aangevuld met tal van activiteiten en vergaderingen.

Tevens is op de pagina van ons complex Dr. Hartogsweg hun nieuwe nieuwsbrief geplaatst.

Na een pauze van twee jaar gaan we ook het botanisch tekenen weer oppakken. We hebben Marijke Elsinghorst weer bereid gevonden om deze tekenavonden te begeleiden. Ervaring heb je niet nodig. Zowel beginners als gevorderden zijn welkom. De eerste avond was op dinsdag 10 januari a.s. 

Meer informatie kunt u vinden onder activiteiten.

Teun van Reeuwijk Lid van Verdienste!
Tijdens de AV van 23 november jl. is Teun van Reeuwijk benoemd tot Lid van Verdienste van Vat-Ede.
Gedurende zijn lidmaatschap heeft Teun van Reeuwijk zich steeds onverminderd ingezet voor zowel de vereniging als geheel, als complex ’t Landje in het bijzonder. Teun is ruim 28 jaar actief als complexsecretaris. Ook als vaste inzender van kopij voor De Kruiwagen, verzorgt hij al vele jaren de bijdrage van ’t Landje in de vorm van teksten, wetenswaardigheden en foto’s. Teun proficiat en je hebt het echt verdiend!

Zaterdag 5 november 2022 hebben wij in Cultura onze complexfilmpjes ontvangen, gemaakt door de videoclub EVSA uit Ede. Tijdens hun jubileumbijeenkomst t.g.v. hun 40 jarig bestaan, kregen wij deze door hen aangeboden. De filmpjes staan inmiddels op de complexpagina’s met dank aan de ESVA Ede en onze acteurs en actrices.

Nieuwsbrief Hoofdbestuur oktober 2022
Nieuwsbrief AVVN september 2022
Nieuwsbrief Dr Hartogsweg oktober 2022

Koninklijke onderscheiding voor VAT-Ede lid Leo Langeveld

Nieuwe nieuwsbrief AVVN augustus 2022

De gemeenteraad van Ede heeft een motie aangenomen t.b.v. realisatie Volkstuin beleid in Ede.

Artikel Ede Stad over nieuw volkstuinbeleid in Ede.

Op de pagina van de Dr. Hartogsweg staat de nieuwsbrief juli 2022

Op de pagina van de Breukerkamp staat een mooie video 
40 jaar tuinieren in Bennekom, Arie Teunissen.

 

Blokkenweg

Het volkstuincomplex Blokkenweg is er al sinds mei 1980. Het bestaat uit een lange rij tuinen. Het is gelegen tussen de Blokkenweg en de spoorlijn van Ede naar Utrecht. Een prachtige plaats dus voor iemand die van treinen houdt. Maar het gaat natuurlijk in de eerste plaats om het tuinieren. We treffen hier echte groentetuinen aan van internationale allure. Ook voor bloemen is het hier een uitstekende plaats.

De Bovenhoek

Dit mooie complex werd in 1997 gerealiseerd na een aantal verplaatsingen aan de Bovenbuurtweg. Het complex is gelegen tussen de kinderboerderij “de Oude Hofstede” en het sportcomplex “Hoekelum”. Bij de ingebruikname heeft het de naam “De Bovenhoek” gekregen.

Breukerkamp

Dit Bennekomse complex ligt in het gebied de Breukereng, tussen de A12 en de West Breukelderweg en is half maart 2002 in gebruik genomen. Er  zijn voldoende watertappunten en is er een mooie schuilgelegenheid. Er mag op eigen wijze getuinierd worden, wat dan ook goed te zien is aan de grote variatie van gewassen. Kom eens langs om een kijkje te nemen op dit fraaie tuincomplex.

Hartogsweg

Aan de Dr. Hartogsweg nabij de Sijsselt en de voormalige Enka fabrieken ligt een stukje grond van ca. 1 hectare, waarop sinds 1980 wordt getuinierd in de ruimste zin van het woord. Het voorjaar geeft je lentekriebels en de natuur is dan op z’n jongst. Een keur van producten worden na een groeizaam seizoen geoogst. Ons complex bestaat uit 65 tuinen variërend van 50 tot 200 m² groot. Er is water op het complex en een schuilhut om een onverwacht regenbuitje te trotseren.

't Landje

’t Landje is om meerdere redenen een bijzonder complex. (bijna 1500 m en 11 tuinders) Het ligt in Ede-Zuid en is rondom ingesloten door woningen en de meeste tuinders zijn dan ook direct aanwonend. Als tuinder loop je zo even de tuin in om die even wat bij te houden of om de groente voor die avond te oogsten. Als het donker wordt scheren zo vanaf half mei de vleermuizen over ’t Landje op zoek naar kleine insecten. Soms vliegen ze zo laag dat je moet bukken.

De Koekelt

Tuinenpark De Koekelt bevindt zich naast het spoor in het Peppelensteeggebied en grenst aan het Veldhuizerbos, in de wijk Ede-Veldhuizen. In 2012 is ons complex gereno-veerd tot een multifunctioneel tuinenpark, bestaande uit vier clusters die samen ongeveer 150 tuinen bevatten. Door het complex lopen brede paden met aan weerszijden de tuinen.

Kreelseweg

In 1982 is het complex Kreelseweg in gebruik genomen. De locatie is bijzonder fraai gelegen langs de Kreelseweg, net even voor de ingang van het Edese Bos. Het complex is een onderdeel van het bestemmingsplan, De Bosrand. Het is hier fijn om te tuinieren gezien de rustige omgeving. De grootte van het complex is ongeveer 5700 m2. Het complex ligt op een water beschermingsgebied. Daarom is hier alleen biologisch tuinieren toegestaan.