Financiele verplichtigen

Complex

Blokkenweg
De Bovenhoek
Breukerkamp
Dr Hartogsweg
Koekelt
Kreelseweg
’t Landje

Contributie

35,00
35,00
35,00
35,00
35,00
35,00
35,00

Huur per m² per jaar

0,42
0,55
0,42
0,55
0,58
0,55
0,42

Borg per m²

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

Servicekosten*

10,00

 

Ede doet mee!
Het gemeentebestuur van Ede vindt het belangrijk dat iedereen mee kan doen aan de maatschappij. Ook inwoners met een laag inkomen en beperkt eigen vermogen. Voor deze inwoners is er daarom de regeling Meer Volwassenen Meedoen. Volwassenen krijgen dan een tegemoetkoming van € 220 per kalenderjaar. Zij kunnen deze tegemoetkoming gebruiken om aan sport-, cultuur- en recreatieve activiteiten mee te doen.

Wie komt in aanmerking?
Het tegoed is er voor inwoners met een laag inkomen en een beperkt vermogen. Volwassenen met een inkomen onder 130% van het sociaal minimum komen in aanmerking voor deze tegemoetkoming. VAT Ede is sinds 2016 één van de mogelijke doelen om dit budget aan te besteden. Voor meer informatie verwijs ik u naar de website www.ededoetmee.nl.Mocht u na het lezen van de website nog vragen hebben kunt u contact opnemen met de penningmeester.

Hoe vraagt u de vergoeding aan?
Via www.ede.nl/berekenuwrecht vraagt u deze en onze andere inkomensondersteunende regelingen aan. U heeft hiervoor DigiD nodig. U ziet direct of u in aanmerking komt voor een regeling.


*Op sommige complexen worden extra servicekosten berekend als het tuinlid niet aanwezig is geweest bij de jaarlijkse complexdag.

Gedetailleerde informatie omtrent het tuinieren op de complexen is beschreven in het tuinregelement van VAT-Ede (zie onder menu Documenten)

Scroll naar boven