De Kruiwagen is een uitgave van de Vereniging van Amateurtuinders Ede en verschijnt vier keer per jaar.

Kopij via e-mail, met de artikelen als bijlage, mailen naar kruiwagen@vat-ede.nl

Redactie en vormgeving:
Eindredactie: Mevr. D. Bullinga      

Dhr. J. Mulder 0318 – 611807, Dhr. A. Teunissen, 0318 – 417393, Mevr. B. v.d. Bunt, Mevr. S. Walter, Dhr. H. Hoogerdijk en Dhr. T. Weening

Voor een digitale editie klik hier De Kruiwagen.

Scroll naar boven