Nieuwsbrieven 2023
Nieuwsbrief 1

Nieuwsbrief 2022-3

Nieuwsbrief 2022-2

Beste tuinders,

Achtste Complex

VAT-Ede telt bijna 450 leden. Daarnaast hebben we een wachtlijst van ruim 130 mensen, die graag een volkstuin willen. Op onze complexen is geen plaats voor hen. We hebben dit vorig jaar juni aangekaart bij de gemeente. Graag zouden we van de gemeente een stuk grond huren om een groot deel van die 130 mensen te kunnen helpen. De gemeente laat ons echter weten daar niet direct mogelijkheden voor te zien. De prioriteit ligt voor de gemeente bij woningbouw. Daarnaast ontbreekt er een volkstuinenbeleid bij de gemeente. Als dat laatste er wel was, zouden we daar op voort kunnen bouwen. Concreet betekent dit dat we als VAT-Ede andere opties moeten verkennen. Het bestuur heeft zich daar 9 mei in een vergadering over gebogen. Onze conclusie is dat we eventueel van een particulier een stuk grond moeten gaan huren. Maar waar vind je een geschikte lap grond, die groot genoeg is om een flink aantal volkstuinen p te kunnen realiseren? We hadden daar niet direct een antwoord op.

We roepen daarom uw hulp in. 
Hebt u connecties die over een braakliggend stuk grond beschikken? Of hebt u een idee over waar we wel iets kunnen gaan huren? We horen graag suggesties van u. Als bestuur kunnen we daarmee vervolgens aan de gang gaan. Uw suggesties ontvangen we graag per mail: secretaris@vat-ede.nl 

Extra Algemene Vergadering (AV)

Op 8 juni hebben we een extra AV belegd, zoals op 23 maart al is aangekondigd. Het is een tweede bijeenkomst in het kader van de actualisering en bijstelling van statuten en reglementen. Op die avond buigen we ons voornamelijk over de concept-statuten (versie 1.3) en het concept-huishoudelijk reglement (versie 0.8). Laat alle afgevaardigden deze avond vast leggen in hun agenda.

Ties Havinga
Voorzitter VAT- Ede

Correctie op Nieuwsbrief 1 (maart 2022)

In de vorige Nieuwsbrief werd vermeld dat tijdens de afgelopen Algemene Vergadering is verzocht aandacht te geven aan de tuinovereenkomst bij overlijden van een tuinder. Dit omdat de huidige regels binnen de VAT niet in de mogelijkheid zouden voorzien dat gezinsleden verder mogen tuinieren op zo’n tuin. Echter, dit gold alleen voor de Statuten. In de huidige Reglementen (AVR art 10) is dit aspect wel degelijk voorzien en ook in het concept Huishoudelijk Reglement zal een voorziening hieromtrent worden opgenomen.

De ‘Werkgroep herziening Statuten” heeft deze voorziening niet statutair opgenomen vanwege flexibiliteit: het Huishoudelijk Reglement kan door de Algemene Vergadering worden gewijzigd zonder tussenkomst van de notaris, de Statuten niet. Het is dan ook om die reden dat de Statuten enkel vermelden dat door overlijden sprake is van beëindiging lidmaatschap (het zou vervelend zijn als het lidmaatschap automatisch zou doorlopen). Het Huishoudelijk Reglement kan voorzien in de preferentie voor wat betreft de overname van de tuin door erfgenamen. 

Hester Vermeulen
Secretaris VAT-Ede

Viering jubilea

Traditioneel worden jaarlijks alle leden die 25 jaar lid van VAT-Ede zijn gehuldigd. Inmiddels hebben we ook al leden die 40 jaar lid zijn en wellicht in de toekomst 50 jaar. Daarom heeft het hoofdbestuur besloten dat met ingang van 1 januari 2023 ook alle leden die 40 of 50 jaar lid zijn van onze vereniging op een passende wijze in het zonnetje gezet zullen worden.

Website VAT-Ede.nl

Inmiddels is onze vernieuwde website VAT-Ede.nl operationeel. Heeft u hem al bekeken? Deze website is een uitstekend middel t.b.v. informatievoorziening binnen en buiten onze vereniging. Het succes van deze website staat of valt echter met de inbreng van u. Het moet een website van en voor ons allemaal worden, educatief en informatief. Er zijn pagina’s voor alle complexen, waar info over het betreffende complex te vinden is, zoals o.a. bestuursleden. Dit kan aangevuld worden met allerlei informatie, nieuwtjes en activiteiten van het complex. Ook is er een pagina met verenigingsinformatie, de jaaragenda, activiteiten, publiciteit, etc.

Heeft u een bijdrage voor onze website, mail dit dan naar cees.derks@vat-ede.nl
(Graag tekst en foto’s apart). Cees zorgt dan dat dit op de website komt. Heeft u tips of ideeën, laat het weten!

Cees Derks
Website-beheerder VAT-Ede

VAT-borrel 28 mei

Kom borrelen!
Op zaterdag 28 mei is de eerste editie van de jaarlijkse VAT-borrel. Je bent als tuinder op die dag tussen 15.00 en 16.30 uur van harte welkom op Tuinencomplex De Koekelt voor een drankje en een hapje. Maak een rondje langs de clusters, bekijk de prachtige mozaïekbank, zie welke oplossing men gevonden heeft voor de opslag van mest en compost en vooral: bewonder de prachtige borders van het complex. Deze zijn in de afgelopen jaren opgeknapt door een team van enthousiaste tuinders, de ‘border patrol’. En als je er tóch bent: breng na afloop een kort bezoekje aan onze buren, de stadsvarkens.

VAT-borrel? Jaarlijks? Traditie? Waar komt dit vandaan, vraag je je af…

Het zit zo: na een oponthoud van ruim twee jaar gaan we eindelijk ons voornemen uit 2019 uitvoeren: ieder jaar is één van de complexen gastheer en zijn alle leden van VAT welkom voor een drankje en een hapje. Zo kun je op leuke en informele manier kennismaken met de andere complexen: hoe ziet het eruit, wie zijn de tuinders, wat heeft dat complex nu nét even anders? Het toeval wil dat Tuinencomplex De Koekelt dit jaar 40 jaar bestaat en ook nog eens 10 jaar zit op de huidige locatie. Dat is natuurlijk een prachtige aanleiding om als eerste de tuinders van de overige complexen uit te nodigen.

In de aankomende jaren zal de VAT activiteitengroep telkens één complex benaderen voor de VAT-borrel.
Voor dit jaar: schrijf 28 mei in je agenda en dan zien we je bij Tuinenpark De Koekelt.

Graag tot dan!
De activiteitencommissie