Tuinenpark De Koekelt

Tuinenpark De Koekelt bevindt zich naast het spoor in het Peppelensteeggebied en grenst aan het Veldhuizerbos, in de wijk Ede-Veldhuizen. In 2012 is ons complex gerenoveerd tot een multifunctioneel tuinenpark, bestaande uit vier clusters die samen ongeveer 150 tuinen bevatten. Door het complex lopen brede paden met aan weerszijden de tuinen.

Het clubhuis, ’t Veldhuus, neemt een centrale plaats in binnen het park. Het complex is vrij toegankelijk en wij nodigen u van harte uit om eens een kijkje te komen nemen. De tuinen zelf zijn uiteraard niet voor het publiek toegankelijk. Maar de tuinders zullen u graag vertellen over het complex en hun tuin.

Voor de clusters op het tuinenpark is er een gastheer/vrouw die contact onderhoudt met de leden van het cluster en die regelmatig controles uitoefent op de naleving van het tuinreglement. 

Aanmelden tuin
U kunt zich aanmelden voor een tuin door contact op te nemen met de voorzitter of de secretaris van dit complex. De gegevens vindt u hieronder. Er zijn op dit moment geen tuinen vrij. U kunt zich aanmelden via het aanmeldformulier op de website.

Dhr. V. (Vincent) Demmink

Voorzitter

Voorzitter@De-Koekelt.nl

Dhr. J. (Jan) Mulder

Vicevoorzitter

Jan@de-koekelt.nl

Mevr. L. (Len) Sweris

Secretaris

Secretariaat@de-koekelt.nl

Mevr. A.A.L. (Adelien) Cobben

Algemeen lid

Adelien@de-koekelt.nl

Mevr. F. (Fatma) Gumus

Algemeen lid

Fatma@de-koekelt.nl

Dhr. E. (Eric) v/d Idsert

Penningmeester

Penningmeester@de-koekelt.nl

Dhr. M. (Martin) van Duin

Algemeen lid

Martin@de-koekelt.nl

Film Tuinieren op Tuinenpark De Koekelt

Beknopte geschiedenis tuinenpark De Koekelt

In de negentiger jaren van de vorige eeuw brak een onzekere periode aan voor het tuinencomplex De Koekelt (1982). In verband met de aanleg van twee voetbalvelden diende het tuinencomplex te worden verplaatst. Een verplaatsing van een tuinencomplex waarin niet alleen getuinierd, maar waarin ook reeds samenwerkingsverbanden waren ontstaan en een multifunctioneel karakter zich begon te ontwikkelen. Hierbij moet worden gedacht aan samenwerking met partijen, zoals de Edese Bijenvereniging (1995), het IVN en de Montessori school in de wijk Rietkampen. In verband met de verplaatsing van het complex heeft VAT-Ede in 2008 opdracht gegeven aan de Wetenschapswinkel van Wageningen UR een onderzoek in te stellen voor een verkenning van de mogelijkheden om door te groeien van een gesloten volkstuincomplex naar een multifunctioneel tuinenpark. De wensen en de ideeën van de tuinders zijn geïnventariseerd en de tuinders hebben samen met de onderzoekers van Wageningen UR een visie ontwikkeld op de toekomst van het volks-tuinencomplex De Koekelt. Het tuinenpark is vernoemd naar de boerderij De Koekelt. Ten behoeve van woningbouw in de wijk Veldhuizen wordt de boerderij in 1968 afgebroken. De laatste bewoner is Hendrikus Meijer en zijn gezin. Een oude boerderij, waarvan niet bekend is wanneer ze is gebouwd. Wel bekend is dat De Koekelt in 1651 eigendom was van de Heer van Kernhem. In 1832 wordt als eigenaar genoemd de heer Gerrit Hendriks uit Voorthuizen. De totale oppervlakte bedraagt dan ruim 19 hectare.

Scroll naar boven